VS013-T

Thành Phần Chi Tiết

Thông số kỹ thuật.

- Bộ xả dùng cho bệt rời,

- Sử dụng nút nhấn một chế độ xả LB05.