LV02

LV02

- Không mạ Crôm.

- Sử dụng để thoát nước cho chậu rửa mặt (Lavabo).

- Thay đổi kích thước linh hoạt để phù hợp với nhiều loại chậu rửa mặt khác nhau.