Quản Lý Chất Lượng

 

Hùng Anh quan niệm chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu khi cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Để làm tốt điều này, Hùng Anh kiểm soát chặt chẽ chất lượng bán thành phẩm qua từng công đoạn với những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất, loại bỏ hoàn toàn những chi tiết không đạt yêu cầu ra khỏi dây chuyền sản xuất. Đặt biệt, 100% sản phẩm trước khi xuất kho đều được kiểm tra hoạt động thực tế.